Στοιχεία Είδους

Όνομα Achillea pindicola
Υποείδος integrifolia
Ημερομηνία 01/03/1993
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες Achillea clavenae-var.integrifolia/achillea pauciloba-var.integrifolia/achillea pauciloba-var.halacsyana
Κοινή Ονομασία
Είδος Οργανισμού Φυτό
Τάση Σταθερότητα
Απειλές
Σχόλια απειλών
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα Σπάνιο
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα Σπάνιο
Γνωρίσματα
Ενδημικό
Σχόλια Γνωρισμάτων
Μέτρα
Προτεραιότητα Προστασίας Δευτερεύουσα
Ενδιαιτήματα ROCKS AND CREVICES/1500-2300M.
Παγκόσμια Εξάπλωση

Τόποι εμφάνισης του είδους "Achillea pindicola - integrifolia "

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Κωδικός τόπου Τόπος Κατηγορία τόπου Γεωγραφική ενότητα
A00010038 Αθαμανικά όρη (Τζουμέρκα) Βιότοπος CORINE Νομός Αρτας
A00060100 Κορυφές Όρους Περιστέρι Βιότοπος CORINE Νομός Ιωαννίνων
A00060013 Όρος Αυγό (Νότια Πίνδος) Βιότοπος CORINE Νομός Τρικάλων
AB3080059 Όρος Νεράιδα Νότιας Πίνδου Άλλος Βιότοπος Νομός Καρδίτσας
A00060099 Όρος Περιστέρι Βιότοπος CORINE Νομός Ιωαννίνων
AB3080092 Όρος Τριγία Νότιας Πίνδου Άλλος Βιότοπος Νομός Τρικάλων