Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Αθαμανικά όρη (Τζουμέρκα)
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00010038
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Αρτας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 68581.18
Χερσαία Έκταση (ha) 69000.0
Συνολική Περίμετρος (km) 191.5
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 2429.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 500.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Ένα από τα μεγαλύτερα και πιο άγρια βουνά της νοτιότερης Πίνδου με μεγάλες γυμνές περιοχές και ταυτόχρονα πολύ δασώδεις πλαγιές. Υπάρχουν πολλές πηγές, χείμαρροι καθώς και καταρράκτες.
Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Παρότι η πανίδα δεν έχει μελετηθεί αρκετά, η περιοχή είναι σημαντική για μεγάλα αρπακτικά πτηνά, συμπεριλαμβανομένων των Gyps fulvus (Όρνεα), του Neophron Percnopterus (Ασπροπάρης) και ίσως ακόμα του Gypaetus barbatus (Γυπαετός).

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Επέκταση του οδικού δικτύου, παράνομο κυνήγι, υπερβόσκηση.
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Πρωτεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Abies borisii-regis (Μακεδονικό έλατο)
Acantholimon echinus lycaonicum (Ακανθολιμών το λυκαονικό)
Achillea absinthoides
Achillea pindicola integrifolia
Actaea spicata
Alchemilla fallax
Alchemilla plicatula
Alkanna noneiformis
Amelanchier ovalis cretica (Αμελάνχιερ το κρητικό)
Anthemis arvensis cyllenea (Ανθέμιδα της Κυλλήνης)
Anthyllis vulneraria bulgarica
Arenaria conferta serpentinii
Asperula pinifolia
Aster alpinus
Astragalus creticus rumelicus
Asyneuma canescens
Aubrieta scardica
Aurinia gionae
Barbarea bracteosa
Barbarea sicula
Campanula radicosa
Carum graecum graecum
Centaurea affinis pallidior
Centaurea epirota
Cerastium cerastoides
Cerastium decalvans decalvans
Corydalis parnassica
Dianthus biflorus
Dianthus sylvestris sylvestris
Drypis spinosa
Epilobium gemmascens
Erigeron alpinus
Erigeron glabratus
Erysimum cephalonicum
Euphorbia deflexa
Euphorbia glabriflora (Ευφόρβια η λειανθής)
Festuca alpina briquetii
Gagea fistulosa
Galium degenii
Galium incanum incanum
Gentiana cruciata cruciata
Geocaryum pindicolum
Geranium macrorrhizum
Gnaphalium hoppeanum magellense
Heracleum sphondylium pyrenaicum
Hieracium epirense
Hieracium trikalense
Hieracium waldsteinii
Juniperus communis hemisphaerica (Βουνόκεδρο το ημισφαιρικό)
Juniperus foetidissima (Βουνοκυπάρισσο)
Lamium garganicum pictum
Ligusticum lucidum
Linum flavum albanicum
Malva neglecta
Minuartia stellata
Narcissus poeticus poeticus
Onobrychis montana scardica
Onosma helveticum
Orobanche amethystea
Peucedanum longifolium
Pimpinella tragium polyclada
Plantago atrata graeca
Poa macedonica
Polygala alpestris croatica
Polygala major
Ptilotrichum cyclocarpum pindicum
Ranunculus brevifolius pindicus
Rhamnus alpinus fallax (Ράμνος ο Αλπικός)
Rhinanthus mediterraneus
Rhinanthus pubescens
Rosa dumalis (Αγριοτριανταφυλλιά η θαμνώδης)
Rumex alpinus
Saxifraga adsendens parnassica
Saxifraga marginata
Saxifraga paniculata
Saxifraga rotundifolia taygetea
Saxifraga sempervivum
Scorzonera purpurea peristerica
Scorzonera purpurea rosea
Scutellaria alpina
Senecio scopolii
Seseli parnassicum
Silene bupleuroides bupleuroides
Silene caesia
Silene fabarioides
Silene multicaulis multicaulis
Silene parnassica parnassica
Silene pusilla pusilla
Sorbus aria cretica (Κρητική ασημοσορδιά)
Thesium linophyllon linophyllon
Thlaspi microphyllum
Thlaspi rivale
Thymus praecox polytrichus
Thymus stojanovii
Trifolium noricum
Trifolium parnassi
Trinia glauca pindica
Vicia onobrychioides
Viola aetolica
Viola alba dehnhardtii
Viola orphanidis orphanidis
Viola pyrenaica
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis lupus (Λύκος)
Αξιόλογα Πτηνά
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Dendrocopos medius medius (Μεσοτσικλητάρα)
Gypaetus barbatus aureus (Γυπαητός)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Neophron percnopterus (Ασπροπάρης)
Pyrrhocorax pyrrhocorax docilis (Κοκκινοκαλιακούδα)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Vipera ursinii graeca (Οχιά των λιβαδιών)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη