Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Όρος Περιστέρι
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00060099
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ιωαννίνων
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 20531.98
Χερσαία Έκταση (ha) 19000.0
Συνολική Περίμετρος (km) 102.7
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 2295.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 1200.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Ψηλό βουνό της Κεντρικής Ελλάδας με εκτεταμένη παραδοσιακή (νομαδική) κτηνοτροφία, δάσος με έλατα και εκτεταμένα αλπικά λιβάδια (ασβεστολιθικού τύπου). Υπάρχουν βραχώδεις σχηματισμοί που περιλαμβάνουν και ένα φαράγγι.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Σημαντικό αλπικό ενδιαίτημα για την άγρια χλωρίδα και πανίδα, καθώς και για την παραδοσιακή κτηνοτροφία. Σημαντικοί, μεσαίου υψομέτρου βραχώδεις σχηματισμοί για αρπακτικά πουλιά.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Παράνομο κυνήγι, επέκταση οδικού δικτύου, υπερβόσκηση τοπικά.
Τρωτότητα Προς το παρόν η υπερβόσκηση και το παράνομο κυνήγι είναι οι κύριες απειλές.
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Abies borisii-regis (Μακεδονικό έλατο)
Abies cephalonica (Κεφαλλονίτικο έλατο)
Acer heldreichii heldreichii (Αγριοπλάτανος)
Achillea pindicola integrifolia
Actaea spicata
Alchemilla amphisericea
Alchemilla indivisa
Alchemilla plicatula
Alchemilla xanthochlora
Alkanna noneiformis
Allium achaium
Allium phthioticum
Amelanchier ovalis cretica (Αμελάνχιερ το κρητικό)
Anthemis cretica carpatica
Anthyllis vulneraria pindicola
Arabis sudetica
Arenaria conferta serpentinii
Astragalus creticus rumelicus
Athamanta macedonica
Aubrieta scardica
Aurinia corymbosa
Aurinia gionae
Ballota hispanica macedonica
Barbarea bracteosa
Barbarea sicula
Berberis vulgaris (Βερβερίς η κοινή)
Cachrys ferulacea
Cardamine raphanifolia barbareoides
Carex muricata muricata
Carum graecum graecum
Centaurea grisebachii occidentalis
Centaurea lacerata
Centaurea nervosa promota
Cerastium decalvans decalvans
Chaerophyllum aromaticum
Cirsium tymphaeum
Corydalis parnassica
Crepis turcica
Crepis viscidula geracioides
Dianthus pinifolius lilacinus
Dianthus sylvestris sylvestris
Drypis spinosa
Eleocharis uniglumis
Epilobium alsinifolium
Epilobium gemmascens
Erigeron alpinus
Erigeron epiroticus
Erigeron glabratus
Erysimum cephalonicum
Erysimum microstylum
Euphorbia amygdaloides heldreichii
Euphorbia flavicoma
Festuca alpina briquetii
Festuca pratensis apennina
Festuda paniculata paniculata
Gagea fistulosa
Gagea minima
Galium degenii
Galium pisoderium
Galium speciosum
Gentiana cruciata cruciata
Geocaryum pindicolum
Geranium aristatum
Geranium macrorrhizum
Geranium macrostylum
Geranium reflexum
Geranium sylvaticum sylvaticum
Gnaphalium hoppeanum magellense
Heracleum sphondylium pyrenaicum
Hesperis dinarica
Hieracium epirense
Hieracium trikalense
Hypericum rumeliacum apollinis
Jovibarba heuffelii
Juncus alpinus alpinus
Juniperus foetidissima (Βουνοκυπάρισσο)
Lamium garganicum garganicum
Laserpitium siler garganicum
Laserpitium siler laeve
Lepidium hirtum nebrodense
Ligusticum lucidum
Linum flavum albanicum
Linum hologynum
Luzula luzulina
Malva neglecta
Minuartia stellata
Onobrychis montana scardica
Onobrychis pindicola
Orobanche major
Orthilia secunda
Peucedanum longifolium
Pimpinella tragium polyclada
Plantago atrata graeca
Poa glauca glauca
Poa macedonica
Polygala alpestris croatica
Polygala nicaeensis mediterranea
Ptilotrichum cyclocarpum pindicum
Pyrola chlorantha
Ranunculus brevifolius pindicus
Ranunculus platanifolius
Ranunculus trichophyllus trichophyllus
Rhamnus alpinus fallax (Ράμνος ο Αλπικός)
Rhinanthus mediterraneus
Rhinanthus pubescens
Rhynchocorys elephas elephas
Rosa arvensis (Αγριοτριανταφυλλιά η αρουραία)
Rosa pendulina (Αγριοτριανταφυλλιά η κρεμοκλαδής)
Satureja montana montana
Saxifraga adsendens parnassica
Saxifraga marginata
Saxifraga paniculata
Saxifraga rotundifolia taygetea
Saxifraga sempervivum
Scabiosa taygetea taygetea
Scorzonera purpurea peristerica
Scorzonera purpurea rosea
Scutellaria alpina
Scutellaria rupestris adenotricha
Sedum apoleipon
Sedum atratum
Senecio ovatus
Senecio scopolii
Seseli libanotis libanotis
Seseli peucedanoides
Silene bupleuroides bupleuroides
Silene caesia
Silene haussknechtii
Silene parnassica parnassica
Silene pusilla pusilla
Sorbus aria aria (Ασημοσορδιά)
Sorbus aria cretica (Κρητική ασημοσορδιά)
Sorbus aucuparia aucuparia (Αγριοσορβιά)
Stachys alpina
Stachys scardica
Taraxacum graecofontanum
Tephroseris integrifolia integrifolia
Thesium linophyllon linophyllon
Thlaspi microphyllum
Thlaspi rivale
Thymus leucospermus
Trinia glauca pindica
Viola aetolica
Viola orphanidis orphanidis
Viola pyrenaica
Viola reichenbachiana
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis lupus (Λύκος)
Felis silvestris morea (Αγριόγατος του Μωριά)
Ursus arctos (Αρκούδα)
Αξιόλογα Πτηνά
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bombina variegata scabra (Κιτρινοβομβίνα)
Bufo viridis viridis (Πρασινόφρυνος)
Vipera ursinii graeca (Οχιά των λιβαδιών)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη