Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Thymus rechingeri macrocalyx
Tragopogon brevirostris longifolius
Thymus longicaulis longicaulis
Thesium linophyllon linophyllon
Thymus leucotrichus leucotrichus
Triglochin bulbosa laxiflora
Triturus cristatus karelinni Λοφιοφόρος Τρίτωνας
Thymus praecox jankae
Trachelium jacquinii jacquinii
Telescopus fallax intermedius Αγιόφιδο το ενδιάμεσο
Tephroseris integrifolia integrifolia
Trifolium incarnatum incarnatum
Turdus iliacus iliacus Κοκκινότσιχλα
Testudo graeca ibera Γραικοχελώνα
Trifolium hybridum hybridum
Testudo hermanni hermanni Ονυχοχελώνα
Teucrium flavum hellenicum Τεύκριο το ελληνικό
Teucrium montbretii heliotropifolium
Teucrium montanum helianthemoides
Teucrium flavum gymnocalyx Τεύκριο το γυμνοκάλυκο