Στοιχεία Είδους

Όνομα Marrubium velutinum
Υποείδος
Ημερομηνία 01/03/1993
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες
Κοινή Ονομασία
Είδος Οργανισμού Φυτό
Τάση Σταθερότητα
Απειλές
Σχόλια απειλών
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα Μη απειλούμενο
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα Μη απειλούμενο
Γνωρίσματα
Ενδημικό
Σχόλια Γνωρισμάτων
Μέτρα
Προτεραιότητα Προστασίας Χωρίς προτεραιότητα
Ενδιαιτήματα DRY ROCKY PASTURES,ALPINE AND SUBALPINE ZONE (1450-)1700-2400M.
Παγκόσμια Εξάπλωση

Τόποι εμφάνισης του είδους "Marrubium velutinum "

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Κωδικός τόπου Τόπος Κατηγορία τόπου Γεωγραφική ενότητα
A00060052 Κορυφές Όρους Ελικώνας Βιότοπος CORINE Νομός Βοιωτίας
A00060076 Κορυφές Όρους Παναχαϊκό Βιότοπος CORINE Νομός Αχαϊας