Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Κορυφές Όρους Ελικώνας
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00060052
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Βοιωτίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 3997.51
Χερσαία Έκταση (ha) 4000.0
Συνολική Περίμετρος (km) 45.8
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1747.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 1000.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Χαρακτηριστικό ορεινό τοπίο της Κεντρικής Ελλάδας με δάση από Abies cephalonica (Κεφαλληνιακή ελάτη) και γυμνές κορυφές, πλαγιές και γκρεμούς.
Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Η παρουσία σπάνιας χλωρίδας κάνει την περιοχή πολύ ενδιαφέρουσα.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Πυρκαγιές, υπερβόσκηση, επέκταση του οδικού δικτύου, επιφανειακή εξόρυξη βωξίτη, παράνομο κυνήγι.
Τρωτότητα Η υπερβόσκηση είναι απειλή για την χλωρίδα.
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Abies cephalonica (Κεφαλλονίτικο έλατο)
Aethionema saxatile graecum
Asperula lutea
Astragalus creticus rumelicus
Centaurea pichleri pichleri
Centaurea subsericans
Cerastium candidissimum
Colchicum parnassicum
Crepis incana
Dianthus gracilis gracilis
Draba parnassica
Ephedra major procera (Εφέδρα η επιμήκης)
Euphorbia deflexa
Gagea granatellii
Gagea pusilla
Galium thymifolium
Hypericum rumeliacum apollinis
Juniperus foetidissima (Βουνοκυπάρισσο)
Lamium garganicum striatum
Lepidium hirtum nebrodense
Linum elegans
Marrubium velutinum
Nepeta argolica argolica
Orobanche schultzii
Paeonia mascula mascula
Paeonia parnassica
Rhamnus sibthorpianus (Ράμνος του Σίμπθορπ)
Silene bupleuroides bupleuroides
Silene parnassica parnassica
Sorbus umbellata (Μικρή ασημοσορδιά)
Thlaspi ochroleucum
Verbascum speciosum megaphlomos
Veronica sartoriana
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Testudo marginata (Κρασπεδωτή χελώνα)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη