Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Lolium multiflorum Λόλιο το πολυανθές
Lotus preslii Λωτός του Πρεσλ
Lotus strictus Λωτός ο συνεσφιγμένος
Lotus collinus Λωτός ο λοφώδης
Lotus cytisoides Λωτός ο κυτισοειδής
Lotus creticus Λωτός ο κρητικός
Lotononis genistoides Λωτονόνις η γενιστοειδής
Lysimachia dubia Λυσιμαχία η αμφίβολη
Lycaeides argyrognomon Λουκαΐδης ο αργυρογνώμων
Lycaeides idas Λουκαΐδης ο ίδας
Lucanus cervus Λουκάνος ο ελαφόμορφος
Lucanus elaphus Λουκάνος ο έλαφος
Lomelosia polykratis Λομελόζια του Πολυκράτη
Locusta migratoria Λοκούστα η μετανάστις
Limosa limosa limosa Λιμόζα
Libithea celtis Λιμπιθέα η Κέλτις
Limoniastrum monopetalum Λιμονίαστρο
Limenitis populi Λιμενίτις της λεύκας
Limenitis reducta Λιμενίτις η …
Ligustrum vulgare Λιγούστρο