Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Glyphotmethis heldreichi macedonicus Γλυφοτμέθης ο μακεδονικός
Glyphotmethis heldreichi heldreichi Γλυφοτμέθης ο Χειδραΐχ
Gaudinia fragilis Γκουντίνια η εύθραυστη
Globularia stygia Γκλομπουλάρια της Στύγας
Globularia cordifolia Γκλομπουλάρια η καρδιόφυλλη
Grus grus Γερανός
Gentianella bulgarica Γεντιανέλλα η Βουλγαρική
Genista halacsyi Γενίστα του Χαλάξυ
Genista hassertiana Γενίστα του Χάσσερτ
Genista parnassica Γενίστα του Παρνασσού
Genista januensis Γενίστα του Γιανουέν
Genista melia Γενίστα της Μήλου
Genista lydia Γενίστα της Λυδίας
Genista subsericans Γενίστα η υποχνουδωτή
Genista subcapitata Γενίστα η υποκεφαλωτή
Genista carinalis Γενίστα η τροπιδοφόρος
Genista depressa Γενίστα η πεπιεσμένη
Genista sericea Γενίστα η μεταξώδης
Genista albida Γενίστα η λευκάζουσα
Genista fasselata Γενίστα η διάστικτη