Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Euphorbia sultan-hassei Ευφόρβια η Σουλτάν-Χάσειος
Eupholidoptera latens Ευφολιδόπτερη …
Eupholidoptera spinigera Ευφολιδόπτερη …
Eupholidoptera pallipes Ευφολιδόπτερη ωχρόπολη
Eupholidoptera cabrieri schmidti Ευφολιδόπτερη του Σμιντ
Eupholidoptera chabrieri garganica Ευφολιδόπτερη του Γκαργκάνο
Eupholidoptera smyrnensis Ευφολιδόπτερη της Σμύρνης
Eupholidoptera icariensis Ευφολιδόπτερη της Ικαρίας
Eupholidoptera megastyla Ευφολιδόπτερη μεγάστυλη
Eupholidoptera forcipata Ευφολιδόπτερη η …
Eupholidoptera prasina Ευφολιδόπτερη η πράσινη
Eupholidoptera gemellata Ευφολιδόπτερη η διπλασιαστής
Eupholidoptera astyla Ευφολιδόπτερη η άστυλη
Eupholidoptera cretica Ευφολιδόπτερη η Κρητική
Eupholidoptera epirotica Ευφολιδόπτερη η Ηπειρωτική
Eupholidoptera leucasi Ευφολιδόπτερη Λευκάζιος
Eupholidoptera kinzelbachi Ευφολιδόπτερη Κιντσελμπάχ
Eurodryas aurinia Ευρωδρυάς η αουρίνια
Eyprepocnemis plorans Ευπρεποκνημίς ο κλαίων
Eumedonia eumedon Ευμεδονία η Ευμέδου