Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Scorzonera laciniata Σκαρτσονέρα η πτερωτή
Serinus serinus Σκαρθάκι
Scabiosa minoana asterusica Σκαμπιόζα των Αστερουσίων
Scabiosa hymettia Σκαμπιόζα του Υμηττού
Scabiosa mimoana minoana Σκαμπιόζα του Μίνωα
Scabiosa variifolia Σκαμπιόζα η ποικιλόφυλλη
Scabiosa albocincta Σκαμπιόζα η λευκόστικτη
Sciurus anomalus Σκίουρος της Λέσβου
Sciurus vulgaris lilaeus Σκίουρος ο Λιλέος
Sciurus vulgaris ameliae Σκίουρος Αμέλιος
Sisymbrium officinale Σισύμβριο το φαρμακευτικό
Sisyrinchium laxum Σισύμβριο το αραιό
Silene urvillei Σιληνή του Ουρβίλ
Silene papillosa Σιληνή η θηλώδης
Silene nutabunda Σιληνή
Sepiana sepium Σεπιάνα το σέπιο
Senecio bicolor bicolor Σενέκιο το δίχρωμο
Senecio gnaphalodes Σενέκιο το γναφαλώδες
Senecio ambiguus ambiguus Σενέκιο το αμφίβολο
Salsola aegaea Σαλσόλα του Αιγαίου