Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Pyrus elaeagrifolia Αγριοαχλαδιά της Θράκης
Ptyonoprocne rupestris Βραχοχελίδονο
Pachytrachis gracilis Παχύτραχις η χαρίσσεια
Pallasiella turcomana Παλλαζιέλλα η Τουρκομανική
Pandoriana pandora Πανδοριάνα η Πανδώρα
Papilio alexanor Παπίλιο ο Αλεξάνωρ
Papilio machaon Παπίλιο ο Μαχάων
Pararge aegeria Παράργη η Αιγερία
Paratettix meridionalis Παρατέττιξ ο μεσημβρινός
Parnassius apollo Παρνάσσιος ο Απόλλων
Peripodisma tymphii Περιπόδισμα της Τύμφης
Pezotettix anatolica Πεζοτέττιξ ο ανατολικός
Pezotettix giornae Πεζοτέττιξ ο τζιόρνιος
Pezotettix lagoi Πεζοτέττιξ ο Λάγκο
Phaneroptera nana Φανερόπτερος ο νάνος
Pholidoptera cavallae Φολιδόπτερος των ίππων
Pholidoptera fallax Φολιδόπτερος ο λανθάνων
Pholidoptera femorata Φολιδόπτερος ο …
Pholidoptera griseoaptera Φολιδόπτερος ο γκριζοάπτερος
Pholidoptera lucasi Φολιδόπτερος του Λούκας