Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Allium cyrilii
Allium commutatum
Agave americana
Aquilegia amaliae
Achillea absinthoides
Allium chamaespathum
Allium chamaemoly
Anthemis ruthenica Ανθεμίδα της Ρουθηνίας
Anthericum liliago
Anthemis triumfetti
Allium calamarophilon
Aethionema retsina
Achnatherum calamagrostis
Achillea collina
Anthemis stribrnyi
Anthemis spruneri
Anthemis sibthorpii
Aethionema polygaloides
Anthemis rhodensis
Anthemis orientalis