Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Scrophularia nodosa
Scrophularia myriophylla
Saponaria officinalis
Salvia grandiflora
Salaria fluviatilis Ποταμοσαλιάρα
Sagina saginoides
Sagina apetala
Scrophularia lucida
Scrophularia laciniata
Scrophularia heterophylla
Saxifraga paniculata
Saponaria glutinosa
Scrophularia auriculata
Saxifraga oppositifolia
Scrophularia aestivalis
Scorzonera sublanata
Saxifraga marginata
Saponaria calabrica
Salvia glutinosa
Scorzonera scyria