Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Brenthis hecate Μπρενθίς η Εκάτη
Brenthis daphne Μπρενθίς της δάφνης
Barbus prespensis Μπριάνα
Brintesia circe Μπριντέσια της Κίρκης
Bruckenthalia spiculifolia Μπρουκενθάλια η ακιδόφυλλη
Bruntridactylus irremipes Μπρουτριδάκτυλος ηρρεμόπους
Bufonia tenuifolia Μπυφόνια η στενόφυλλη
Bufonia paniculata Μπυφόνια η φοβοειδής
Burhinus oedicnemus oedicnemus Πετροτριλίδα
Burhinus oedicnemus saharae Πετροτριλίδα της Σαχάρας
Barbus euboicus Πετρόψαρο
Bufo viridis viridis Πρασινόφρυνος
Balaenoptera physalus Πτεροφάλαινα
Buxus sempervirens Πυξός
Balaenoptera acutorostrata Ρογχοφάλαινα
Betula pendula Σημύδα
Barbus graecus Σκαρούνι
Barbus albanicus Στρωσσίδι
Buteo lagopus menzbieri Χιονογερακίνα
Buteo lagopus lagopus Χιονογερακίνα