Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Rhamnus saxatilis prunifolius Ράμνος ο προυνόφυλλος
Rhamnus alaternus Ράμνος ο …
Rhamnus saxatilis rhodopeus Ράμνος της Ροδόπης
Rhamnus pichleri Ράμνος του Πίχλερ
Rhamnus sibthorpianus Ράμνος του Σίμπθορπ
Ribes alpinum Ρίμπες το αλπικό
Ribes orientale Ρίμπες το ανατολικό
Ribes multiflorum Ρίμπες το πολυανθές
Rissa tridactyla Ρίσσα
Rhacocleis anatolica Ρακοκλεής ο ανατολικός
Rhacocleis germanica Ρακοκλεής ο γερμανικός
Rhacocleis graeca Ρακοκλεής ο γραικός
Rhacocleis silvestrii Ρακοκλεής ο δασικός
Rhacocleis insularis Ρακοκλεής ο νησιωτικός
Rhacocleis edentata Ρακοκλεής ο νωδός
Rhacocleis uvarovi Ρακοκλεής ο ουβαρόφιος
Rhacocleis trilobata Ρακοκλεής ο τρίβολος
Rhacocleis agiostratica Ρακοκλεής του Αγιοστράτη
Rhacocleis werneri Ρακοκλεής του Βέρνερ
Rhacocleis distinguenda Ρακοκλεής …