Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Geranium columbinum
Geranium dissectum
Geranium divaricatum
Geranium lanuginosum
Geranium lucidum
Geranium macrorrhizum
Geranium macrostylum
Gyps fulvus Όρνιο
Gasterosteus aculeatus Αγκαθερό
Gampsocleis abbreviata Γαμψοκλεΐς ο …
Gelochelidon nilotica Γελογλάρονο
Genista millii Γενίστα η Μίλιος
Genista sakellariadis Γενίστα η Σακελλαριάδη
Genista acanthoclada Γενίστα η ακανθόκλαδη
Genista radiata Γενίστα η ακτινωτή
Genista tinctoria Γενίστα η βαφική
Genista fasselata Γενίστα η διάστικτη
Genista albida Γενίστα η λευκάζουσα
Genista sericea Γενίστα η μεταξώδης
Genista depressa Γενίστα η πεπιεσμένη