Στοιχεία Είδους

Όνομα Bupleurum lancifolium
Υποείδος
Ημερομηνία 01/03/1993
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες Bupleurum protractum/bupleurum heterophyllum
Κοινή Ονομασία Βούπλευρο το λογχόφυλλο
Είδος Οργανισμού Φυτό
Τάση Μείωση
Απειλές
Καλλιέργεια
Σχόλια απειλών
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα Μη απειλούμενο
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα Μη απειλούμενο
Γνωρίσματα
Σχόλια Γνωρισμάτων
Μέτρα
Προτεραιότητα Προστασίας Χωρίς προτεραιότητα
Ενδιαιτήματα ARABL LAND AND DRY OPEN HABITATS
Παγκόσμια Εξάπλωση S.EUROPE/N.AFRICA/W.ASIA/CYPRUS