Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Bupleurum glumaceum Βούπλευρο το λεπυριώδες
Bupleurum gracile Βούπλευρο το χαρίεν
Bupleurum gracile Βούπλευρο το χαρίεν
Bupleurum greuteri Βούπλευρο του Γκρόιτερ
Bupleurum kakiskalae
Bupleurum karglii Βούπλευρο του Καργκλ
Bupleurum lancifolium Βούπλευρο το λογχόφυλλο
Bupleurum praealtum Βούπλευρο το πανύψηλο
Bupleurum rotundifolium Βούπλευρο το στρογγυλόφυλλο
Bupleurum semicompositum Βούπλευρο το ημισύνθετο
Bupleurum tenuissimum Βούπλευρο το λεπτότατο
Bupleurum trichopodum Βούπλευρο το τριχόποδο
Burhinus oedicnemus oedicnemus Πετροτριλίδα
Burhinus oedicnemus saharae Πετροτριλίδα της Σαχάρας
Buteo buteo buteo Γερακίνα
Buteo buteo vulpinus Γερακίνα …
Buteo lagopus lagopus Χιονογερακίνα
Buteo lagopus menzbieri Χιονογερακίνα
Buteo rufinus rufinus Αητογερακίνα
Butomus umbellatus