Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Onosma euboicum
Onosma erectum erectum
Onosma erectum malickyi
Onosma epiroticum
Onosma elegantissimum
Onopordum tauricum
Onopordum messeniacum
Onopordum majorii
Onopordum laconicum
Onopordum illyricum cardunculus
Onopordum illyricum illyricum
Onopordum caulescens atticum
Onopordum caulescens caulescens
Onopordum bracteatum bracteatum
Onopordum bracteatum myriacanthum
Onopordum bracteatum ilex
Onopordum bracteatum creticum
Onopordum argolicum
Onopordum acanthium parnassicum
Onopordum acanthium acanthium