Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Lilium rhodopaeum
Limenitis populi Λιμενίτις της λεύκας
Limenitis reducta Λιμενίτις η …
Limicola falcinellus Ραβδοσκαλήθρα
Limnocryptes minutus Μικρός Λιμνοδρόμος
Limnodromus scolopaceus Μεγάλος Λιμνοδρόμος
Limodorum abortivum abortivum
Limodorum abortivum gracile
Limoniastrum monopetalum Λιμονίαστρο
Limonium antipaxorum
Limonium arcuatum
Limonium bellidifolium
Limonium brevipetiolatum
Limonium carpathum
Limonium cephalonicum
Limonium coronense
Limonium damboldtianum
Limonium echioides
Limonium frederici
Limonium gmelinii