Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Phlomis pichleri
Phlomis samia
Phlomis tuberosa
Phocaena phocaena Φώκαινα
Phoenicopterus ruber roseus Φοινικόπτερος
Phoenicurus moussieri Κοκκινονούρης του Μουσιέ
Phoenicurus ochruros Καρβουνιάρης
Phoenicurus phoenicurus phoenicurus Κοκκινονούρης
Phoenicurus phoenicurus samamisicus Κοκκινονούρης
Phoenix theophrasti Κρητικός φοίνικας
Pholidoptera cavallae Φολιδόπτερος των ίππων
Pholidoptera fallax Φολιδόπτερος ο λανθάνων
Pholidoptera femorata Φολιδόπτερος ο …
Pholidoptera griseoaptera Φολιδόπτερος ο γκριζοάπτερος
Pholidoptera lucasi Φολιδόπτερος του Λούκας
Pholidoptera lucasi Φολιδόπτερος του Λούκας
Pholidoptera macedonica Φολιδόπτερος ο Μακεδονικός
Pholidoptera rhodopensis Φολιδόπτερος ο Ροδόπειος
Pholidoptera stankoi Φολιδόπτερος του Στάνκο
Phoxinellus pleurobipunctatus Λιάρα