Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Alectoris chukar Νησιώτικη πέρδικα
Alectoris graeca Πετροπέρδικα
Algyroides moreoticus Πελοπονησσιακή σαύρα
Algyroides nigropunctatus Κερκυραϊκή σαύρα
Alhagi graecorum Αλχάγκι το γραικό
Alhagi pseudalhagi Αλχάγκι ψευδακχάγκι
Alisma gramineum
Alisma lanceolatum
Alisma plantago-aquatica
Alkanna areolata
Alkanna calliensis
Alkanna corcyrensis
Alkanna graeca baeotica
Alkanna graeca graeca
Alkanna methanaea
Alkanna noneiformis
Alkanna orientalis
Alkanna pelia
Alkanna pindicola
Alkanna primuliflora