Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Grampus griseus Σταχτοδέλφινο
Glaucidium passerinum Σπουργιτόγλαυκα
Gavia immer Παγοβούτι
Gallinula chloropus Νερόκοτα
Glareola pratincola Νεροχελίδονο
Gobio kessleri banarescui Μυλωνάκι
Gobio uranoscopus elimeius Μουστακάς
Gallinago gallinago Μεκατσίνι
Glareola nordmanni Μαυρόφτερο νεροχελίδονο
Globicephala melaena Μαυροδέλφινο
Gavia arctica arctica Λαμπροβούτι
Gambusia affinis Κουνουπόψαρο
Gavia stellata stellata Κηλιδοβούτι
Galerida cristata meridionalis Κατσουριέρης
Galerida cristata cypriaca Κατσουλιέρης της Κύπρου
Galerida cristata caucausica Κατσουλιέρης
Garrulus glandarius atricapillus Κίσσα μαυροκέφαλη
Garrulus glandarius cretorum Κίσσα κρητική
Garrulus glandarius graecus Κίσσα ελληνική
Garrulus glandarius glandarius(?) Κίσσα