Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Prunella montanella θαμνοψάλτης της Σιβηρίας
Hippolais pallida elaeica Ωχροστριτσίδα
Apus pallidus illyricus Ωχροσταχτάρα
Plecotus auritus Ωτονυχτερίδα
Psophus stridulus Ψόφος …
Psorodonotus illyricus macedonicus Ψωροδυνατός ο ιλλυρικός
Pseudorasbora parva Ψευτορασμπόρα
Acer pseudoplatanus Ψευτοπλάτανος
Cettia cetti cetti Ψευταηδόνι
Pseudochazara cingovskii Ψευδοχαζάρα του Κινγκόφσκι
Pseudochazara orestes Ψευδοχαζάρα ο Ορέστης
Pseudochazara graeca Ψευδοχαζάρα η γραική
Pseudochazara anthelea Ψευδοχαζάρα η ανθαλέα
Pseudochazara tisiphone Ψευδοχαζάρα η Τισιφώνη
Pseudochazara amymone Ψευδοχαζάρα η Αμυμώνη
Pseudophilotes bavius Ψευδοφιλότης ο …
Robinia pseudacacia Ψευδακακία
Sturnus vulgaris tauricus Ψαρόνι του Ταύρου
Sturnus vulgaris vulgaris Ψαρόνι
Larus ichthyaetus Ψαρόγλαρος