Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Vormela peregusna Στικτοϊκτίδα
Vespertilio murinus Παρδαλονυχτερίδα
Vipera ursinii graeca Οχιά των λιβαδιών
Vipera lebetina schweizeri Οχιά της Μήλου
Vipera ammodytes meridionalis Οχιά
Vipera xanthina Οθωμανική οχιά
Vimba melanops Μαλαμίδα
Vitex agnus-castus Λιγαριά
Viburnum lantana Λαντάνα
Vanellus vanellus Καλημάνα
Viscum album abietis Ιξός του έλατου
Viscum album album Ιξός
Valencia letourneuxi Ζουρνάς
Viburnum tinus tinus Βιβούρνο
Verbascum spinosum Βερμπάσκο το ακανθώδες
Vanessa atalanta Βανέσσα η αταλάντη
Vaccinium uliginosum microphyllum Βακκίνιο το μικρόφυλλο
Vaccinium myrtillus Βακκίνιο ο μύρτιλλος
Vaccinium vitis-idaea Βακκίνιο η άμπελος της Ίδης
Vicia palaestina Βίκος της Παλαιστίνης