Στοιχεία Είδους

Όνομα Abutilon theophrastii
Υποείδος
Ημερομηνία 01/03/1993
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες Abutilon avicennae
Κοινή Ονομασία Αβούτιλο του Θεοφράστου
Είδος Οργανισμού Φυτό
Τάση
Απειλές
Σχόλια απειλών
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα Μη απειλούμενο
Γνωρίσματα
Σχόλια Γνωρισμάτων
Μέτρα
Προτεραιότητα Προστασίας
Ενδιαιτήματα CULTIVATED GROUND AND WASTE PLACES
Παγκόσμια Εξάπλωση S.E.EUROPE/E.EUROPE/S.EUROPE/?