Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Larus ichthyaetus Ψαρόγλαρος
Leuciscus cephalus vardarensis Τυλινάρι
Leuciscus cephalus albus Τυλινάρι
Leuciscus cephalus macedonicus Τυλινάρι
Leuciscus cephalus peloponnensis Τυλινάρι
Luscinia luscinia Τσιχλαηδόνι
Leuciscus borysthenicus Τσαϊλάκι
Lacerta trilineata cariensis Τρανόσαυρα της Ικαρίας
Lacerta trilineata polylepidota Τρανόσαυρα η πολυλεπιδωτή
Lacerta trilineata citrovittata Τρανόσαυρα η κιτρινόγραμμη
Lacerta trilineata diplochondrodes Τρανόσαυρα η διπλοχονδρώδης
Lacerta trilineata hansschweizeri Τρανόσαυρα η Χανσβαϊτσέριος
Lacerta trilineata trilineata Τρανόσαυρα
Loxia curvirostra Σταυρομύτης
Lacerta oertzeni pelasgiana Σαύρα της Ρόδου
Lacerta oertzeni oertzeni Σαύρα της Ικαρίας
Limicola falcinellus Ραβδοσκαλήθρα
Lacerta viridis meridionalis Πρασινόσαυρα η …
Lacerta viridis viridis Πρασινόσαυρα
Locustella fluviatilis Ποταμοτριλιστής