Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Ixobrychus minutus Μικροτσικνιάς
Iphiclides podalirius Ιφικλίδης ο Ποδαλίριος
Isophya leonorae Ισοφύα της Λεονόρας
Isophya lemnotica Ισοφύα λημνοτική
Isophya speciosa Ισοφύα η ενειδής
Inachis io Ιναχίς η Ιώ
Iberis pruitii Ιβερίδα η προυίτιος
Irania gutturalis Ασπρολαίμης
Ilex aquifolium Αρκουδοπούρναρο
Imperata cylindrica
Inula ensifolia
Inula crithmoides
Inula germanica
Inula hirta
Impatiens noli-tangere
Iberis sempervirens
Inula conyza
Inula candida limonella
Illecebrum verticillatum
Inula subfloccosa