Στοιχεία Είδους

Όνομα Gagea pratensis
Υποείδος
Ημερομηνία 01/03/1993
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες Gagea stenopetala
Κοινή Ονομασία
Είδος Οργανισμού Φυτό
Τάση Μείωση
Απειλές
Άλλες απειλές
Σχόλια απειλών MODERN FARMING
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα Μη απειλούμενο
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα Μη απειλούμενο
Γνωρίσματα
Σχόλια Γνωρισμάτων
Μέτρα
Προτεραιότητα Προστασίας Χωρίς προτεραιότητα
Ενδιαιτήματα GRASSLAND AND DISTURBED GROUND/LOW ALTITUDES
Παγκόσμια Εξάπλωση TURKEY/WIDESPREAD IN EUROPE