Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.


Κωδικός Όνομα
AT6011001 Μπονριπάρι (Βονιπάρι ή Μονιπάρι)
AT6011000 Μύλοι
AT3010050 Νησάκια και Φρούριο Πάργας
AT1080114 Νησάκι Μαδουρή Λευκάδας
AT2011016 Νησίδα Δριμνιά Δωρίδας
AT2011024 Νησίδα Οξειά
AT2011015 Νησίδα Πρασούδι Δωρίδας
AT1010108 Νησίδα Πτυχία (Βίδος)
AT5011061 Νησίδα Σαρακηνό Σκύρου
AT1011062 Νησίδα Σκορπίδι Λευκάδας
AT1011053 Νησίδα Σκορπιός Λευκάδας
AT2011042 Νησίδα Στρογγυλή Ευβοίας
AT5011013 Νήσοι Μεγίστη (Καστελλόριζο), Ρω, Στρογγύλη
AT6011003 Νήσος Γαύδος (Βόρεια ακτή)
AT6011004 Νήσος Γαύδος (Τρυπητή)
AT5010083 Νήσος Γυαλί
AT6010003 Νήσος και χερσόνησος Σπιναλόγκα
AT2011103 Νήσος Κάλαμος
AT5011081 Νήσος Κίμωλος
AT5011007 Νήσος Σίκινος
AT2011017 Νήσος Τριζόνια Δωρίδας
AT5011006 Νήσος Χάλκη
AT3011130 Νότια Στενά Λούρου
AT3011017 Όρμος Αρίλλας
AT1011039 Όρμος και Χερσόνησος Αγίου Στεφάνου