Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Calandrella brachydactyla Μικρογαλιάντρα
Calidris alba Λευκοσκαλήθρα
Calidris alpina alpina Λασποσκαλήθρα
Calidris alpina schinzi Λασποσκαλήθρα
Calidris bairdii Σκαλήθρα του Μπαίρντ
Calidris canutus Χοντροσκαλήθρα
Calidris ferruginea Δρεπανοσκάληθρα
Calidris maritima Βραχοσκαλήθρα
Calidris minuta Νανοσκαλήθρα
Calidris temminckii Σταχτοσκαλήθρα
Calonectris diomedea Αρτέμης
Caprimulgus europaeus Γυδοβυζάχτρα
Carduelis cannabina bella Φανέτο …
Carduelis cannabina cannabina Φανέτο
Carduelis carduelis balcanica Καρδερίνα η Βαλκανική
Carduelis carduelis carduelis Καρδερίνα
Carduelis carduelis loudoni Καρδερίνα …
Carduelis carduelis nidiecki Καρδερίνα …
Carduelis chloris aurantiiventris Φλώρος …
Carduelis chloris chloris Φλώρος