Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Neophron percnopterus Ασπροπάρης
Netta rufina Φερεντίνι
Nucifraga caryocatactes Καρυοθραύστης
Numenius arquata arquata Τουρλίδα
Numenius phaeopus Σιγλίγουρος
Numenius tenuirostris Στενόραμφη τουρλίδα
Nycticorax nycticorax Νυχτοκόρακας