Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Upupa epops epops Τσαλαπετεινός