Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Galerida cristata caucausica Κατσουλιέρης
Galerida cristata cypriaca Κατσουλιέρης της Κύπρου
Galerida cristata meridionalis Κατσουριέρης
Gallinago gallinago Μεκατσίνι
Gallinago media Διπλομπεκάτσινο
Gallinula chloropus Νερόκοτα
Garrulus glandarius atricapillus Κίσσα μαυροκέφαλη
Garrulus glandarius cretorum Κίσσα κρητική
Garrulus glandarius glandarius(?) Κίσσα
Garrulus glandarius graecus Κίσσα ελληνική
Gavia arctica arctica Λαμπροβούτι
Gavia immer Παγοβούτι
Gavia stellata stellata Κηλιδοβούτι
Gelochelidon nilotica Γελογλάρονο
Glareola nordmanni Μαυρόφτερο νεροχελίδονο
Glareola pratincola Νεροχελίδονο
Glaucidium passerinum Σπουργιτόγλαυκα
Grus grus Γερανός
Gypaetus barbatus aureus Γυπαητός
Gyps fulvus Όρνιο