Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Carex tomentosa
Carex vulpina
Carlina acanthifolia
Campanula foliosa
Carlina barnebiana
Calendula officinalis Καλέντουλα η φαρμακευτική
Campanula trichocalycina
Carlina diae
Carlina frigida
Carlina sitiensis
Carlina tragacanthifolia
Campanula tymphaea
Carpobrotus acinaciformis
Carpobrotus edulis
Carrichtera annua Καρριχθέρα η ετήσια
Campanula versicolor
Camphorosma monspeliaca
Carum heldreichii
Carum multiflorum
Centaurea ptarmicifolia