Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Allium macedonicum
Allium maniaticum
Allium melanantherum
Allium meteoricum
Allium moschatum
Allium neapolitanum
Allium nigrum
Allium obtusiflorum
Ajuga pyramidalis
Allium rubrovittatum
Ajuga reptans
Achillea distans
Alcea apterocarpa
Allium staticiforme
Alcea heldreichii
Allium phthioticum
Allium pillosum
Allium platakisii
Allium ritsii
Anagallis tenella