Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Plantago amplexicaulis
Plantago arenaria
Plantago argentea
Peucedanum aequiradium
Peucedanum alpinum
Polycarpon diphyllum
Peucedanum arenarium
Plantago coronopus
Plantago crassifolia
Plantago cretica
Plantago holosteum
Plantago lagopus
Plantago lanceolata
Peucedanum lavrentiadis
Peucedanum longifolium
Paronychia polygonifolia
Peucedanum obtusifolium
Plantago squarosa
Plantago subulata
Polygonum amphibium