Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Allium luteolum
Allium macedonicum
Allium maniaticum
Allium melanantherum
Allium meteoricum
Allium moschatum
Allium neapolitanum
Allium nigrum
Allium obtusiflorum
Achillea depressa
Ajuga pyramidalis
Achillea distans
Ajuga reptans
Allium staticiforme
Alcea apterocarpa
Acanthus spinosus
Allium phthioticum
Allium pillosum
Allium platakisii
Anacyclus radiatus Ανάκυκλος ο ακτινωτός