Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Galeopsis speciosa
Gagea fibrosa
Galeopsis ladanum
Gagea graeca
Gagea granatellii
Gagea lutea
Gagea chrysantha
Galeopsis bifida
Galega officinalis
Gagea pusilla
Gagea reticulata
Gagea villosa
Galactites tomentosa
Galanthus elwesii
Gagea minima
Gagea fistulosa
Gagea peduncularis
Gagea bohemica
Gagea pratensis
Galeopsis tetrahit