Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Bellis perennis
Bellevalia trifoliata
Bellis longifolia
Baldellia ranunculoides
Ballota glandulosissima
Bellevalia sarmatica
Ballota acetabulosa
Barbarea balcana
Barbarea bracteosa
Barbarea conferta
Barbarea longirostris
Barbarea sicula
Barbarea vulgaris
Barlia robertiana
Ballota pseudodictamnus
Bellardiochloa variegata
Bellevalia brevipedicellata
Bellevalia dubia
Bellevalia romana
Bellis sylvestris