Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Festuca horvatiana
Festuca grandiaristata
Festuca hirtovaginata
Festuca heterophylla
Fagopyrum esculentum
Falcaria vulgaris
Festuca dalmatica
Fagonia cretica
Festuca hercegovinica
Festuca altissima
Ferula tingitana
Ferulago campestris
Ferulago humilis
Ferulago nodosa
Ferulago sartorii
Ferulago asparagifolia Φερούλαγο το ασπαραγγόφυλλο
Fedia cornucopiae
Ferulago thyrsiflora
Ferulago trachycarpa
Festuca jeanpertii