Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Laser trilobum
Lactuca alpestris
Lamium maculatum
Lathyrus articulatus Λάθυρος ο αρθρωτός
Lactuca intricata
Limonium pinnatum Λειμώνιο το πτερωτό
Lamyropsis cynaroides
Lamyropsis carpinii
Lamium moschatum
Lagoecia cuminoides
Lagurus ovatus
Lamarckia aurea
Lamium album
Lathraea squamaria
Lactuca acanthifolia
Laburnum anagyroides Λαμ
Lactuca visianii
Lamium purpureum
Lactuca saligna Λακτούκα η ιτεόμορφη
Laserpitium pseudomeum