Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Mantisalca salmantica
Malva nicaeensis
Mandragora autumnalis
Malva pusilla
Malva neglecta
Malabaila graveolens
Malva verticillata
Malva sylvestris
Malcolmia africana
Malva parviflora
Malcolmia chia
Malope malacoides Μαλώπη η μαλακοειδής
Malcolmia maritima
Malcolmia nana
Malabaila involucrata
Malva aegyptia
Malva alcea
Malabaila aurea
Malva moschata
Marrubium alternidens