Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Taraxacum cylleneum
Taraxacum delphicum
Taraxacum calocephalum
Taraxacum copidophylloides
Taeniatherum caput-medusae
Taeniatherum crinitum
Tagetes minuta
Taraxacum bulgaricum
Tamus communis
Tanacetum corymbosum corymbosum
Tanacetum macrophyllum
Tanacetum parthenium
Tanacetum vulgare
Taraxacum aganippeum
Taraxacum albomarginatum
Taraxacum aleppicum
Taraxacum amborum
Taraxacum apenninum
Taraxacum aznavourii
Taraxacum deorum