Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Salvia grandiflora
Salvia glutinosa
Saccharum ravennae
Saccharum strictum
Sagina saginoides
Sagina apetala
Sagittaria sagittifolia
Sagina maritima
Salicornia europaea
Sagina procumbens procumbens
Salsola kali
Salsola soda
Sagina subulata
Salvia aethiopis
Salvia amplexicaulis
Salvia argentea
Salvia candidissima
Salvia eichlerana
Salvia forskaohlei
Salvia napifolia