Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Malabaila aurea
Malabaila graveolens
Malabaila involucrata
Malcolmia africana
Malcolmia chia
Malcolmia flexuosa flexuosa
Malcolmia flexuosa naxensis
Malcolmia graeca bicolor
Malcolmia graeca graeca
Malcolmia graeca hydraea
Malcolmia macrocalyx macrocalyx
Malcolmia macrocalyx scyria
Malcolmia maritima
Malcolmia nana
Malcolmia orsiniana angulifolia
Malva aegyptia
Malva alcea
Malva cretica cretica
Malva moschata
Malva neglecta