Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Zosterisessor ophiocephalus Πρασινογωβιός
Zingel streber balcanicus Ποταμόλουτσος