Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Orthrias pindus Πινδοβίνος
Orthrias brandti bureschi Πετροχείλι
Orthrias barbatulus vardarensis Βίνος
Oncorhynchus mykiss Αμερικάνικη Πέστροφα
Oncorhynchus kisutch Σολωμός κόχο
Oedalechilus labeo Γρέντζος