Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Vimba melanops Μαλαμίδα
Valencia letourneuxi Ζουρνάς