Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Dicentrarchus punctatus Στικτολαυράκι
Dicentrarchus labrax Λαυράκι